»Wyłączniki KOA1 - dane / typy / schematy

Wyłączniki serii KOA1 z nabudowaną wtyczką trójfazową posiadają wbudowany przekaźnik wyłączający silnik w przypadku spadku lub zaniku napięcia. Zabezpieczają przed samoczynnym ponownym załączeniem w przypadku powrotu napięcia zasilającego. Mogą współpracować z czujnikami termicznymi wbudowanymi w uzwojenie silnika, wyłączając silnik w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury uzwojenia. Opcjonalnie mogą posiadać przełącznik zmiany kierunku obrotów silnika. Dodatkowa pokrywka z przyciskiem STOP podnosi poziom bezpieczeństwa obsługi urządzeń napędzanych silnikami sterowanymi wyłącznikami serii KOA1.


» Wyłączniki KOA2 - dane / typy / schematy

Wyłączniki serii KOA2 z nabudowaną wtyczką jednofazową posiadają wbudowany przekaźnik wyłączający silnik w przypadku spadku lub zaniku napięcia. Przeznaczone są do sterowania silnikami jednofazowymi. Zabezpieczają przed samoczynnym ponownym załączeniem w przypadku powrotu napięcia zasilającego. Mogą współpracować z czujnikami termicznymi wbudowanymi w uzwojenie silnika, wyłączając silnik w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury uzwojenia. Dodatkowa pokrywka z przyciskiem STOP podnosi poziom bezpieczeństwa obsługi urządzeń napędzanych silnikami sterowanymi wyłącznikami serii KOA2.


»Wyłączniki KOA7 - dane / typy / schematy

Wyłączniki serii KOA7 mogą posiadać nabudowaną, wtyczkę trójfazową lub jednofazową. Posiadają wbudowany przekaźnik wyłączający silnik, lub inne sterowane urządzenie, w przypadku spadku lub zaniku napięcia. Zabezpieczają przed samoczynnym ponownym załączeniem w przypadku powrotu napięcia zasilającego. Mogą współpracować z czujnikami termicznymi wbudowanymi w uzwojenie silnika, wyłączając silnik w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury uzwojenia. Dodatkowa pokrywka z przyciskiem STOP podnosi poziom bezpieczeństwa obsługi urządzeń napędzanych silnikami sterowanymi wyłącznikami serii KOA7. Istnieje również możliwość przyłączenia dodatkowych przycisków bezpieczeństwa usytuowanych w dowolnym miejscu sterowanego urządzenia.


»Wyłączniki KOA12 - dane / typy / schematy

Wyłączniki te, jedno- i trójfazowe oprócz typowych funkcji sterowania silnikiem zaprojektowane są do elektrodynamicznego hamowania silników elektrycznych, szczególnie tych napędzających maszyny do obróbki drewna by zlikwidować potencjalne niebezpieczeństwo związane z momentem bezwładności wirujących narzędzi. Zapewnia właściwy moment hamujący, nawet przy wysokiej prędkości obrotowej silnika asynchronicznego. Wyłączniki te posiadają również funkcje umożliwiająca regulowanie czasu hamowania. Niskie koszty, niewielkie wymiary i brak konieczności budowania zabezpieczeń mechanicznych decydują o konkurencyjności stosowania tych wyłączników. Zapewniają one również zabezpieczenie silnika przed trwałym przeciążeniem. Wyłączniki te zapewniają wyższy stopień bezpieczeństwa i są łatwiejsze w zastosowaniu niż dotychczasowe systemy zabezpieczeń.

No entries to show
Powered by CuteNews
tel.: +48 14 692 58 08
kom.: +48 602 479 683
promotor@kurkiewicz.com.pl
design by HBL studio