PC Redultory wstępne

PC Reduktory wstępne

Reduktory wstępne posiadają konstrukcję modułową i z związku z tym mogą być montowane z każdym typem przekładni ślimakowej. Reduktor ten ma za zadanie wstępnej (trzy krotnej) redukcji obrotów silnika. Za pomocą tego reduktora i przekładni ślimakowej maksymalne przełożenie to i=300.